بروزرسانی: 12-10-1402
آزمایشگاه فشارقوی

نوع آزمایشگاه:   مکان:-

  نام شماره تماس ایمیل
سرپرست آزمایشگاه دکتر سید هادی حسینی 2763 hhosseini[at]znu.ac.ir
سرپرست آزمایشگاه دکتر حسن رضا میرزائی 4211 hr.mirzaei[at]znu.ac.ir
معرفی

اطلاعات ارائه نشده

زمینه های فعالیت

اطلاعات ارائه نشده

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

 

  • سیستم تست ولتاژ ضربه صاعقه و کلیدزنی 7.5kJ,270kV
  • سیستم تست ولتاژ فشار قوی متناوب 220kV, 20kVA
  • سیستم تست ولتاژ فشار قوی مستقیم 270kV, 10mA

 

نمای بیرونی آزمایشگاه

سیستم تست ولتاژ ضربه صاعقه و کلیدزنی

سیستم تست ولتاژ ضربه صاعقه و کلیدزنی

سیستم تست ولتاژ فشار قوی متناوب 

سیستم تست ولتاژ فشار قوی مستقیم 

سیستمهای ثبت و کنترل تجهیزات HVAC، HVDC و تخلیه جزئی

تپ چنجرهای زیربار

کلیدهای فشار قوی 20kV

سیستم تست ورقهای هسته مغناطیسی

بوشینگ 63kV

بوشینگ 20kV جریان بالا

زنجیر مقره و یراق آلات خطوط برق فشارقوی، سیم پیچ ترانسفورماتور خشک

اعضای پژوهشی آزمایشگاه     

اطلاعات ارائه نشده

فعالیت های پژوهشی     

اطلاعات ارائه نشده

پروژه های پایانی دانشجویان     

اطلاعات ارائه نشده

لیست مقالات چاپ شده در آزمایشگاه     

اطلاعات ارائه نشده


ارتباط با مهندسی برق

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید