بروزرسانی: 17-10-1402
برنامه آموزشی

کارشناسی
  > سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق
99-06-11 > راهنمای واحدهای درسی کارشناسی برق
402-10-17 > راهنمای واحدهای درسی کارشناسی برق(ورودی های 1400 به بعد)
کارشناسی ارشد
  > سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق(پنج گرایش)
  > سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی مهندسی پزشکی
98-7-20 > برنامه آموزشی گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
98-7-20 > برنامه آموزشی گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال
98-7-20 > برنامه آموزشی گرایش سیستم های قدرت
98-7-20 > برنامه آموزشی گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
98-7-20 > برنامه آموزشی گرایش بیوالکتریک
98-7-20 > برنامه آموزشی گرایش کنترل
دکتری
  > سرفصل دروس ارشد و دکتری مهندسی برق
98-7-20 > برنامه آموزشی گرایش الکترونیک
98-7-20 > برنامه آموزشی گرایش قدرت
98-7-20
> برنامه آموزشی گرایش کنترل

بازدید امروز: 3


ارتباط با مهندسی برق

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید